2015. május 12., kedd

Kedves Olvasó!

A BMK Bibliofil blog hamarosan lezárásra kerül: a Poesis Hungarica sorozat könyvészeti adatai, valamint  a kötetek borítói digitalizálásra kerültek és rövidesen elérhetők lesznek a világhálón is!

A létrehozott honlap: inaplo.hu/posesishungarica

2014. április 29., kedd

Poesis Hungarica


A sorozatban köteti alacsony példányszámú kötetek. Különlegességük, hogy a Megyei Könyvtárban megfordult szerzők munkái jelentek meg a Poesis Hungarica sorozatokban. A kötetekre jellemző, hogy jó néhány kötet maga Lipták Pál személyesen illusztrált. A szerzők között szerepel: Csoóri Sándor, Csorba Győző, Fodor András, Garai Gábor, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Kovács Kálmán, E., Ladányi Mihály, Lator László, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Rákos Sándor,Simonyi Imre, Somlyó György, Takács Imre, Takáts Gyula, Zelk Zoltán, Bella István, Benjámin László, Bisztray Ádám, Fodor András, Gergely Ágnes, Illyés Gyula, Jánosy István, Képes Géza, Kiss Dénes, Lakatos István, Pilinszky János, Rába György, Székely Magda, Tornai József, Vas István, Vészi Endre, Weöres Sándor.

Lipták Pál (1922-2007)

Lipták Pál valódi lokálpatrióta volt. Mestersége szabó, de korán megmutatkozott tehetsége a festészet iránt. Nagyon szerette a régi dolgokat, tárgyakat, mindent igyekezett összegyűjteni, ami értéket képviselt, és nemcsak a tárgyakban, de az alkotásokban és az alkotókban is. Úgy tartják, hogy jókor volt jó helyen. Én azt hiszem, hogy pusztán a szerencsénél többről van szó: csodálatos érzékkel gyűjtötte az egyedülálló értékeket. Ne feledjük, hogy abban az időben a művészet és az irodalom volt az a két kifejező eszköz, amely szinte kizárólagosan betöltötte a művészi önkifejezést. Mindezek hatása sokkal jelentősebb volt, pusztán már abból a tényből is eredeztethetően, hogy akkor még alig volt elterjedt a televíziózás, nem volt még CD lemez, Internet meg pláne. A közkönyvtárak szervezése egy eddig még ismeretlen kaput nyitottak a világra: az irodalom csodálatos világába, oda, ahol bármi megtörténhet, és meg is történik. Azok, akik abban az időben gyermekek voltak, megismerhették például Kipling csodálatos világát, és mindezt a könyvek és a könyvtárak által. Otthonos, tiszta, világos környezetben. Mindez, már önmagában is óriási jelentőségű, de ha arra gondolunk, hogy számos író-költő (Csorba Győző, Jókai Anna, Ilyés Gyula, Fodor András, Jékely Zoltán, Csoóri Sándor, Nemes-Nagy Ágnes, a teljesség igénye nélkül) pályája során vendége volt a Békés Megyei Könyvtárnak, további csodálatot ébreszt bennünk.

Fénykép Mi késztette ezeket az írókat, hogy elfogadják az ország egy távoli pontjában lévő könyvtár, könyvtárigazgató meghívását? Nehéz a kérdésre választ adni: nemcsak azért, mert lassan a feledés homályába vesznek az emlékek, hanem azért is, mert nagyon összetett a kérdés. A társadalmak különböző korokban más-más értékek és eszmék szerint élik a hétköznapjaikat, mások a társadalmi, gazdasági, politikai elvárások, és ez így van mindenhol és mindenkor. Lipták Pál rendkívüli lelki finomsággal közelített a festészet és az irodalom értékei iránt. A csabai könyvtárban megfordult szerzők verseinek, alkotásainak állít emléket a Békés Megyei Könyvtár gondozásában megjelent Poesis Hungarica 1-2. sorozat.

A Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványai 1

Bibliofil kiadványok a Békés Megyei Könyvtárban1952. március 9-én alakult az ország első megyei könyvtára, Lipták Pál (1922-2007) igazgató vezetésével. A könyvtári hálózati rendszer szervezésében elévülhetetlen érdemei voltak Lipták Pál munkásságának.
 Művészi attitűdje, gondolkodásmódja, előrelátása, a valódi értéklátása jelentősen hozzájárult, Békéscsabán, Békés megyében, de az országban is a modern, haladó könyvtári gondolkodáshoz, a használói rendszer kialakításához. Minden, amit tett, amit alkotott, amit létrehozott az Olvasó érdekeit szolgálta, abban az időben hirdette a nyitott és szabad gondolkodást, amikor még a mindennapi életet szigorú, időnként kérlelhetetlen szabályok uralták. Lipták Pál nevéhez köthető a hazai szabadpolcos kölcsönzési rendszer bevezetése az 50-es, 60-as években, a gyermekrészlegek, a zenei részlegek kialakítása. Hirdette mindezt az Olvasóvá „nevelés” hőskorában, abban a korban, amikor meghatározottak voltak ízlések és olvasmányok.


Fénykép
A Békés Megyei Könyvtár főbejárata

 Belegondolva, a könyvtárszakma alappillérei kerültek bebetonozásra általa: számos tanulmány, cikk, írás, irodalom született a gyermekek és az olvasás fontosságáról, és abban is egyetérthetünk, hogy ma már senki sem kérdőjelezné meg a szabadpolcos kölcsönzést, amit még az akkori könyvtárosok maguk is kétkedve fogadtak. Lipták Pál olyan utat mutatott, ami meghatározta hosszú évtizedeken át a szűkebb és tágabb könyvtári környezetet és könyvtári szolgáltatásokat. A Békés Megyei Könyvtár az irodalmi és művészi életben is előkelő helyet, rangot vívott ki magának, ami legfőképpen talán Lipták Pálnak volt köszönhető. Irodalom és művészet: olyan harmóniában talált egymásra, mint ahogyan a megbúvó erdei patak talál magának utat a felszínre.
 

2013. december 6., péntek

A bibliofil kiadványok nyomdatechnikai műgonddal, igényes kiadványok, különleges megjelenéssel, művészi illusztrációval, igényes formában, többnyire alacsony példányszámban megjelenő sorszámozott kötetek.
1992. óta dolgozom a Békés Megyei Könyvtárban. Abban az időben a nyomda folyosóján gyakran találkoztam egy fürge járású, csinos arcú, nagyon udvarias idősebb úrral. Később megtudtam, hogy Lipták Pali bácsi, a Békés Megyei Könyvtár első igazgatója. Békéscsabán, 1952-ben nyílt meg az ország első megyei könyvtára, 2012-ben ünnepelte a könyvtár a 60 éves évfordulóját. Pali bácsi sajnos már nincs közöttünk, de személyét, a művészetét, a könyvtár iránti szeretetét mélyen a szívünkben őrizzük.

2013. november 6., szerda

Kedves Olvasó! A Békés Megyei Könyvtár kiadásában megjelent bibliofil kiadványokat szeretném Önöknek bemutatni.